Lampje of foutmelding op de omvormer?

  1. Tabel6-2  Beschrijving LED-indicator
Categorie Status Betekenis
Indicatie actief

 

LED 1 LED 2 N.v.t.
Constant groen Constant groen De SUN2000 bevindt zich in de netgekoppelde modus.
Knipperend groen met lange intervallen (1 sec aan en vervolgens 1 sec uit) Uit De DC is ingeschakeld en de AC is uitgeschakeld.
Knipperend groen met lange intervallen (1 sec aan en vervolgens 1 sec uit) Knipperend groen met lange intervallen (1 sec aan en vervolgens 1 sec uit) De DC is ingeschakeld, de AC is ingeschakeld en de SUN2000 geeft geen stroom af aan het elektriciteitsnet.
Uit Uit De DC is uitgeschakeld.1
Knipperend rood met korte intervallen (0,2 sec aan en vervolgens 0,2 sec uit) N.v.t. DC-omgevingsalarm
N.v.t. Knipperend rood met korte intervallen (0,2 sec aan en vervolgens 0,2 sec uit) AC-omgevingsalarm
Constant rood Constant rood Storing
Indicatie communicatie

 

LED 3 N/A
Knipperend groen met korte intervallen (0,2 sec aan en vervolgens 0,2 sec uit) Er wordt gecommuniceerd. (Wanneer een mobiele telefoon is aangesloten op de SUN2000, geeft de indicator eerst aan dat de telefoon is verbonden met de SUN2000): knippert groen met lange intervallen.)
Knipperend groen met lange intervallen (1 sec aan en vervolgens 1 sec uit) De mobiele telefoon heeft verbinding met de SUN2000.
Uit Er is geen communicatie.
Opmerking 1: De AC kan ingeschakeld zijn. Controleer of de externe AC-schakelaar op OFF (UIT) staat.
  1. (Optioneel) Controleer de LED om de werkingsstatus van de Smart Dongle te controleren.
    • WLAN-FE Smart Dongle

Afbeelding6-1  WLAN-FE Smart Dongle

Tabel6-3  Beschrijving LED-indicator

LED Kleur Status Opmerkingen Betekenis
N.v.t. Uit Normaal De Dongle is niet beveiligd of is niet ingeschakeld.
Geel (knippert gelijktijdig groen en rood) Continu aan De dongle is beveiligd en ingeschakeld.
Rood Knipperend met korte intervallen (0,2 sec aan en vervolgens 0,2 sec uit) De parameters voor verbinding met de router moeten worden ingesteld.
Continu aan Abnormaal De Dongle is defect. Vervang de Dongle.
Groen Knipperend met lange intervallen (0,5 sec aan en vervolgens 0,5 sec uit) Normaal Verbinden met de router.
Continu aan Verbonden met het beheersysteem.
Knipperend met korte intervallen (0,2 sec aan en vervolgens 0,2 sec uit) De omvormer communiceert via de dongle met het beheersysteem.
  • 4G Smart Dongle

Tabel6-4  Beschrijving LED-indicator

LED Kleur Status Opmerkingen Betekenis
N.v.t. Uit Normaal De Dongle is niet beveiligd of is niet ingeschakeld.
Geel (knippert gelijktijdig groen en rood) Continu aan Normaal De dongle is beveiligd en ingeschakeld.
Groen Knipperend met een cyclus van 2 seconden (0,1 sec aan en vervolgens 1,9 sec uit) Normaal Bellen (duur < 1 min).
Abnormaal Als dit langer dan 1 minuut duurt, zijn de instellingen van de 4G-parameters onjuist. Reset de parameters.
Knipperend met lange intervallen (1 sec aan en vervolgens 1 sec uit) Normaal De inbelverbinding is met succes ingesteld (duur < 30 sec).
Abnormaal Als dit langer dan 30 seconden duurt, zijn de instellingen van de parameters van het beheersysteem onjuist. Reset de parameters.
Continu aan Normaal Verbonden met het beheersysteem.
Knipperend met korte intervallen (0,2 sec aan en vervolgens 0,2 sec uit) De omvormer communiceert via de dongle met het beheersysteem.
Rood Continu aan Abnormaal De Dongle is defect. Vervang de Dongle.
Knipperend met korte intervallen (0,2 sec aan en vervolgens 0,2 sec uit) De Dongle heeft geen simkaart of de simkaart maakt slecht contact. Controleer of er een simkaart in de Dongle is geplaatst, en zo ja, of deze goed contact maakt. Als dit niet het geval is, plaatst u de simkaart in de Dongle, of verwijdert u de simkaart en plaatst u die vervolgens terug.
Knipperend met lange intervallen (1 sec aan en vervolgens 1 sec uit) De Dongle kan geen verbinding maken met het beheersysteem omdat het geen signaal of een zwak signaal uitzendt, of omdat er geen gegevensverkeer plaatsvindt. Als de Dongle een betrouwbare verbinding heeft, controleert u het signaal van de simkaart via de APP. Als er geen signaal wordt ontvangen of als het signaal zwak is, neemt u contact op met uw provider. Controleer of de simkaart over voldoende data beschikt. Als dit niet het geval is, waardeert u het tegoed op uw simkaart op of koopt u extra data.
Knippert afwisselend rood en groen Knipperend met lange intervallen (1 sec aan en vervolgens 1 sec uit) Geen communicatie met de inverter.

•               Verwijder de Dongle en plaats deze terug.

•               Controleer of de inverters overeenkomen met de Dongle.

•               Sluit de Dongle aan op andere inverters. Controleer of de Dongle of de USB-poort van de inverter defect is.

 

Nog geen antwoord op je vraag?

Natuurlijk is het mogelijk dat je antwoord op jouw vraag niet kunt vinden via onze uitgebreide FAQ-pagina. Ook dan willen we je alsnog graag helpen. Dit doe je door gebruik te maken van het formulier ‘service aanvraag’. Klik hier voor het formulier. Het is belangrijk dat je altijd via het formulier een service aanvraag bij ons indient. Op deze manier ben jij er namelijk zeker van dat je aanvraag terechtkomt bij de juiste persoon binnen Solar Crew en dus ook snel wordt opgepakt.

Kom je er niet uit? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0497 76 90 25