Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Solar Crew B.V.
KVK-nummer: 70195609
Meerheide 72
5521 DZ Eersel
Tel: +31 497 769025
E-mail: info@solarcrew.nl

 

Bij Solar Crew vinden we het belangrijk om bewust met jouw gegevens om te gaan. Daarbij houden we natuurlijk rekening met de AVG wet (Algemene verordening gegevensbescherming). Via deze privacyverklaring informeren we je hoe we dat precies doen; welke gegevens Solar Crew verwerkt, met welk voornemen we jouw informatie gebruiken en hoe lang we jouw gegevens opslaan. Dit alles doen we uiterst discreet en nauwkeurig.

 

Algemeen doel
Solar Crew verwerkt en bewaart jouw persoonsgegevens met het doel om jou zo goed mogelijk te adviseren op het gebied van zonnepanelen. Persoonsgegevens worden door jou -met inachtneming van bovenstaande- bij ons aangeleverd.

 

Wettelijk uitgangspunt
Wanneer verwerken wij jouw gegevens?  Dit doen we wanneer je gebruik maakt of wilt maken van onze onlinediensten of adviesdiensten. In dat geval is het wettelijk uitgangspunt de overeenkomst die we hiervoor sluiten. Daarnaast gebruiken we een klein deel van de klantgegevens als statistische informatie om onze diensten te blijven optimaliseren. Zo kunnen we de ‘Solar Crew standaard’ ook op dit vlak waarborgen. Hiervoor is het wettelijk uitgangspunt het gerechtvaardigde belang. Ook wanneer je interesse hebt in Solar Crew en meer informatie zoekt op onze website en social media kanalen. Wanneer je onze nieuwbrief wilt ontvangen, geef je ons toestemming voor het verwerken van je naam en e-mailadres.

 

Persoonsgegevens die we verwerken
De meeste gegevens die we van je verwerken geef je zelf aan ons door, omdat je deze invult in onze vragenlijst of kenbaar maakt via de website en/of social media.

Solar crew maakt gebruik van onderstaande ‘persoonlijke’ gegevens:

 • Jouw naam
 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • KVK-nummer (optioneel)
 • BTW-nummer (optioneel)
 • Bankrekeningnummer als je ons betaalt voor onze diensten
 • Accountnamen wanneer we via social media contact maken met elkaar
 • IP-adres
 • En andere gegevens die je ons verstrekt voor het uitvoeren van de opdracht. Meestal zijn dit zakelijke gegevens en soms persoonsgegevens van bestuurders, personeel, klanten of leveranciers

 

Bedrijfsgegevens
Volgens de AVG benoemen we hier alleen de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt. Daarnaast geef je ons ook veel bedrijfsgegevens. Deze vallen niet onder de AVG wet. We geven je hierbij wel de zekerheid dat we net zo kostbaar omgaan met jouw bedrijfsgegevens als met jouw persoonsgegevens.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Social media
Als je een bericht achterlaat via het offerteformulier op onze website, of social media zoals LinkedIn, Facebook en Instagram, dan maak je jouw naam, telefoonnummer en/of e-mailadres bij ons bekend, zodat we daar op kunnen reageren.
Wij laten je reactie altijd staan tenzij je een kwetsende of maatschappelijk onaanvaardbare reactie geeft; die wordt per direct verwijderd.

 

Als klant van Solar Crew

 • Alle gegevens die je ons vertrekt op welke manier dan ook gebruiken we voor het opstellen van een verslag, beantwoorden van je vragen, het verstrekken van offertes of het geven van advies;
 • We verwerken jouw gegevens bij onze dienstverlening en voor administratie en het afhandelen van jouw betaling;
 • We verwerken ook persoonsgegevens als we hier wettelijk toe verplicht zijn;

 

Ben je leverancier van Solar Crew? Dan gebruiken we jouw gegevens om bestellingen te plaatsen en je te betalen voor jouw dienst of product.

 

Bewaartermijnen
Bij Solar Crew bewaren we liefst zo min mogelijk van jouw persoonlijke gegevens. Wanneer je een online vragenlijst invult, worden deze gegevens alleen bewaard om het verslag hiervan te genereren en daarna na 1 maand verwijderd.

*let op: een uitzondering hierop is als je ons aan het einde van de vragenlijst specifiek aangeeft om jouw ingevulde antwoorden op te slaan op onze servers. In dat geval bewaren wij jouw gegeven nog 15 maanden.

Deze gegevens van de vragenlijst kunnen we gebruiken bij het geven van maatwerk-adviezen aan jouw organisatie. Zolang jij klant bij ons bent bewaren we jouw klantinformatie en tot 15 maanden na het einde van de klantrelatie. We hanteren een bewaartermijn van 8 jaar voor onze administratie, facturen en betaalgegevens.

 

Mailings
Om personen die zich expliciet hebben aangemeld voor onze mailings, te voorzien van actuele informatie, tips, nieuwsbrieven, aanbiedingen of mailings van Solar Crew; gebruiken we je mailadres en telefoonnummer. Voor deze berichten kun jij je altijd uitschrijven via de in de mail opgenomen link. We bewaren jouw gegevens totdat jij je hebt uitgeschreven.

 

Productverbetering
Productverbetering vinden we enorm belangrijk. Daarbij hoort statistisch onderzoek. We gebruiken jouw gegevens voor het verbeteren van onze dienstverlening door bijvoorbeeld het analyseren van vragenlijsten, wat valt onder het gerechtvaardigd belang van Solar Crew. Waar mogelijk beperken we deze gegevensverwerking en maken we de ontvangen statistische data onherleidbaar. Deze gegevens bewaren we zolang het bevorderlijk is voor ons onderzoek.  Dit is doorgaans maximaal 5 jaar.

 

We verwerken absoluut waardevolle bedrijfsinformatie van onze klanten. Maar we verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens in de zin van de AVG-wetgeving.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Op grond van de AVG heb jij een aantal rechten. Je mag ons vragen om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Ook kun je eerder gegeven toestemming voor bijvoorbeeld mailings intrekken en je kunt zelfs bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Solar Crew. Daarnaast kun je ons vragen om de door jouw gegeven persoonsgegevens weer terug te bezorgen.

 

*let op we kunnen je gegevens die niet (meer) in ons bezit zijn niet aan je terugbezorgen.

 

Wil je zo’n recht uitoefenen? Neem dan contact met ons op via mail.

Uiteraard delen wij geen bedrijfsgegevens op basis van zo’n verzoek. Deze verzoeken gelden volgens de AVG alleen op de persoonsgegevens die jij aan ons hebt verstrekt. Voordat we je informatie kunnen geven, moeten we eerst achterhalen of we de informatie echt alleen aan jou (terug) geven en niet aan iemand die zich als jou voordoet. Indien nodig vragen we je om legitimatie.

 

Heb je een klacht over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens?  Dan horen we dat graag. Via de officiële manier kun je jouw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Jouw gegevens worden gedeeld met andere partijen zoals; onze boekhouder en organisaties waar we wettelijk aan verplicht zijn om gegeven aan door te geven. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst. Het kan zijn dat hierbij ook een deel van jouw gegevens gedeeld worden.

 

Cookies of vergelijkbare technieken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Wij maken gebruik van technische en functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en dus voor jouw gebruiksgemak. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.

Daarnaast gebruiken we op onze website analytische cookies om onze website te optimaliseren en jouw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Afmelden voor deze analytische cookies?  Dat kan door in het cookiemenu de pop-up (wanneer je de eerste keer onze website bezoekt) uit te schakelen. Deze cookies zijn zo ingesteld dat deze zo kort mogelijk op jouw device bewaard worden.

Je kunt alle cookies zelf verwijderen via je internetbrowser of je kunt je internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies opslaat.

 

Beveiliging persoonsgegevens
De bescherming van jouw gegevens nemen we serieus. Daarom nemen we bij Solar Crew passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website hebben we beveiligd om misbruik zoveel mogelijk te voorkomen.

De informatie die je aan Solar Crew verstrekt wordt opgesplitst in verschillende databases; statistische gegevens en persoonsgegevens worden apart van elkaar opgeslagen. Via onze website kun je doorlinken naar onze socialmedia-accounts. Deze sites en accounts hanteren hun eigen Privacy-richtlijnen. Informatie over deze Privacy-richtlijnen vind je bij deze derden.

 

Solar Crew houdt de beveiliging up-to-date en daarvoor actualiseren we van tijd tot tijd ook de Privacyverklaring.

 

Versie februari 2022