Als InstallQ gecertificeerde zonnepanelen instantie vindt er periodiek een kwaliteitscontrole plaats. “Zeer nette installatie en duidelijk gedocumenteerd,” verklaarde de inspecteur welke uiteindelijk 0 opmerkingen te noteren had. InstallQ heeft bevestigd dat de door Solar Crew aangelegde installatie voldoet aan alle geldende normen en kwaliteitseisen. “Wij gaan ervan uit dat u dit kwalitatief goede werk voortzet. Onze complimenten hiervoor.”

Tijdens de keuring zijn diverse aspecten grondig getest, waaronder de isolatieweerstand aan de AC- en DC-zijde, de circuitimpedantie, de netimpedantie en de aanspreekstroom en aanspreektijd van de aardlekbeveiliging. Solar Crew blijft uitblinken in het leveren van hoogwaardige kwaliteitscontrole.